VINdevice Extra software

Програмният пакет VINdevice Extra е предназначен да разшири значително функционалните възможности на разработената от ВИН Електроник ООД ситема за управление на бетонов център SmartDoser, като осигурява допълнително:

Функционалните възможности на SmartDoser позволяват нормална работа на повече от един бетонов център, свързан към комуникационната линия с персоналния компютър. От друга страна, приложенията на пакета VINdevice Extra могат да се изпълняват на различни компютри, обединени в корпоративна LAN, като са в сила следните правила:

  • - VDConnector се изпълнява само върху компютъра - мост между VIN-CommunicationLine и LAN
  • - SDDiary и AutoWM могат да се изпълняват върху произволен брой компютри от мрежата
  • - върху един компютър се изпълнява само една инстанция на всяко приложение
Потребителски ориентираната част на софтуерният пакет SDDiary и AutoWM са създадени чрез Visual Objects 2.7 /обектно ориентиран език за Windows-среда/, комуникационната част е създадена чрез Visual C# 2013 и Microsoft VisualStudio Express 2013 for Windows Desktop application 2013, а базата данни се поддържа чрез Microsoft SQL Server 2012. Всичко тези компоненти са предназначени за проектиране и развитие на сложни бизнес-приложения, действащи в реално време и опериращи с големи бази данни.
Производителят, ВИН Електроник ООД, гарантира непрекъснатото развитие на програмите и адаптирането им към променящите се стандарти и нормативни изисквания, както и тяхното оптимизиране по отношение на взаимодействието с програмата за управление на бетоновите машини SmartDoser.