ДОЗАТОР НА ХИМИЧЕСКИ ДОБАВКИ

WeightDoserAFra GeneralView
  1. Дозатор на инертни фракции;
  2. Дозатор на свързващи вещества;
  3. Дозатор на вода - дебитен или тегловен;
  4. Дозатор на химически добавки /опция/;
  5. Транспортно устройство;
  6. Миксер /смесител на компонентите/;
  7. Шибърно устройство;
  8. Складово стопанство за цимент – два силуза с капацитет до 120 т;
  9. Складово стопанство за инертни материали - звездообразен център, в челото на 220 ° кръгов сегмент, макс. обем до 2000 m3, активен обем – 76 m3 /или четири бункера с вместимост всеки по 16 m3/, до 5 дозиращи пневматично управлявани течки, скреперно устройство 12 кВт, при вариант със звездообразно складово стопанство.
  1. Носеща метална конструкция – комплект от вертикална дозираща колона, отворен конус, хоризонтално разположена основна рама, стълба и работни площадки;
  2. Миксер /или смесител/ - физически обем 2500L, работен обем 1000L, мотор-редуктор 30kW, 1500rpm;
  3. Шнекови транспортьори /до 3 броя/ - дължина 8 m, диаметър 220 mm, мотор-редуктор 7.5 kW;
  4. Система за автоматично аериране на силузите – реглируем праг на задействане 5-10kg/s, регулируема продължителност на въздушния импулс до 8s;
  5. Шраперно устройство - SRA50-20 с радиус на действие 20m, 12kW;
  6. Пневматична система – работно налягане 5 атмосфери, компресор с капацитет min 250L;
  7. Датчици за положение на изпълнителните механизми и крайни изключватели;
  8. Везна за инертни материали – виж по-долу;
  9. Везна за цимент – виж по-долу;
  10. Транспортна количка – обем 1500 L, мотор-редуктор 11 kW;
  11. Релсов път – ширина 1835mm, дължина 7.5m;
  12. Дозатор на вода по дебит - – виж по-долу;
  13. Кабинка за управление – 5.94m2, 220x270x240cm;
  14. Пулт за силово управление на изпълнителните механизми;
  15. Специализиран контролер за управление на машината SmartDoser...
    • процесорен блок за изпълнение на аритметични и логически операции, базиран на промишления контролер MC68HC12 /system clock - 8MHz, main prescaler factor – 8mks/0.524s, RTI rate - 2.048ms/500Hz, COP watchdog system - acivated, COP watchdog system rate – 525ms. SPI system - 125kHz, address space – remaped, program pages in use. KeySet: AntiVibration interval - about 100ms, Input level sampling rate - about 4ms, Input level sampling duration - about 100ms, Scan cycles number 3, Interval between button push and release - 3000ms, interval between button two successive pushes - 600ms, interval "pushed forever" button - 10s. System reaction delay - 4ms. Input/Output registers refresh rate – 10/50ms. LED ensemble refresh rate – 600ms. ChronoEnsemble: Total number of chrono structure - 16 for system use and 32 for application use. Resolution time - 0.1s, system reaction delay – no more than 5ms. Indication system: refresh rate - 500 Hz, Char numbers - 36, IndSystem flashing frequency - 3 Hz, Total number of indicators – 16, MCUeZ Assembler 2.0.0. Multi-tasking, event driven, object ortiented technologies. TaskManager Frequency - 5000 mks, Max number of simmultaneously running processes - 32. System kernel based on Device Independent Resource concept. Floating point mathematic;
    • елекронни кантари - тензометричен датчик, аналого-цифров преобразувател, блок за калибровка и управление, e=1,5,0.1kg /Analog Devices AD7115, sygma-delta conversion, unipolar sygnals, rezolution 20Hz/13bit, 1MHz clock rate, ADC WatchDog range ( 6, 20 ), AutoReset procedure is invoked in case of ADC failure/;
    • комбиниран дебитен и хронометричен дозатор за вода - датчик на дебит, електронен преобразувател, собствен хронометър, блок за калибровка и управление;
    • тегловни дозатори на насипни материали, обединяващи програмно управлявани клапи и транспортни устройства /шнекове/ за управление на входящите потоци, електронните кантари и сложни логически схеми за контрол на технологичните процеси и синхронизация с други функционални части, блок за редакция на дозите и за определяне на логическия ред на дозиращите линии;
    • вътрешни логически устройства за управление на транспортната количка и шибъра;
    • вътрешно логическо устройство /Дневник/ за служебна информация. Последната има разнообразен характер и обхваща както технологичните аспекти на процеса на дозиране, така и историческите;
    • вътрешно логическо устройство /Супервайзор/ за общ контрол и синхронизация на всички останали устройства и функционални части и за управление на процеса на дозиране;
    • часовник-календар за реално време, поддържащ година, месец, ден от месеца, ден от седмицата, час, минути, секунди;
    • входно-изходен интерфейс за връзка между процесорната система и “външния свят” – датчици и изпълнителни елементи;
    • устройства за комуникация с потребителя - пулт за управление и звукова сирена;
    • устройства за комуникация с персонален компютър по промишлен стандарт RS485 half duplex, осигуряващ връзка до 1500 м;
  1. Обща инсталирана мощност – до 75kW;
  2. Работна мощност – 63 kW;
  3. Максимална производителност – до 50 m3 при стандартен бетон и до 60 m3 при сухо зареждане;
  4. Електрическо захранване – 380V±5%, 50Hz±2%;
  5. Захранване с вода – 12L/sec;
  6. Използваните електродвигатели, редуктори, пневматични, електрически и електронни компоненти са производство на Lenze Antriebstechnik, Winman, Telemecanique, Motorola, AnalogDevices, Texas Instruments.