ВИН Електроник

ВИН Електроник ООД е създадена през 2003 г. и за кратко време се превръща в бързо развиваща се компания, произвеждаща и предлагаща на пазара електронни и силовотокови системи за управление на бетонови възли, всякакви механични, електрически, пневматични и други резервни части и агрегати за тях, както и напълно завършени машини, предназначении за производство на промишлени количества бетони. Други важни продукти на компанията, предлагани на клинтите, са разнообразни по обхват автомобилни везни и специализирани тегловни дозатори, използвани в индустрията и селското стопанство.
Фирмата притежава собствена производственна база [], разположена в гр. Плевен – западна индустриална зона.

СЪДРУЖНИЦИ

Фирмата е основана и се притежава равностойно от трима съдружници, занимаващи се в определени ресори, както следва:

  • Иво Стефанов Ненчев - електроника, механика и електротехника
  • Николай Атанасов Славчев - механика, електротехника и електроника
  • Васьо Цветанов Веков - софтуер и електроника, административен управител

ДЕЙНОСТИ

Съдружниците формират екип с богата практика при мотажа на нови бетонови възли, извършване на основни ремонти, преместване и автоматизация на съществуващи такива, консултиране при транспорт и строително-монтажни работи. Дългогодишен опит е натрупан в областта на тегловните измервания и дозиране на промишлени материали, което позволява изграждането на стандартни автомобилни везни, отговарящи на държавните метрологични стандарти, а също така – проектирането, производството и внедряването на разнообразни промишлени дозатори на зърно, пелети, строителни материали, химически добавки за бетонови смеси и др.
Екипът притежава висока квалификация в областта на промишлената автоматизация и софтуерното осигуряване. Всички фирмени изделия гарантирано се поддържат със системен софтуер, като допълнително се предлагат потребителски програми за администриране на производството на бетон и автомобилни везни, контрол на разхода и наличностите на материали и др. Осигурено е подходящо обучение на персонала за работа с нашите продукти.

ПРОДУКТИ

VIN product img - concrete plant.png

VIN product img - automobile scale.png

VIN product img - storehouse construction.png