ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ И РЕШЕНИЯ

  • широка гама от стандартни машини за производството на бетон и бетонови изделия, с работен обем на смесителя от 0.25 до 2.00 куб.м., с бункерно или звездообразно /в комплект с шраперно устройство/ складово стопанство за инертни материали
  • нестандартни машини за производството на бетон и бетонови изделия, по проект съобразен с изискванията на клиента – терен и подход, обем на производството и др.
  • изработка и монтаж на метални конструкции
  • изработка и внедряване на електронни и силови системи за контрол и управление на индустриални машини или производствени процеси
  • разнообразни тегловни дозатори на насипни материали – зърно, пелети, пепелина и др.
  • автомабилни везни, съответстващи на метрологичен клас III, 40 – 80 тона
  • приложен софтуер за управление на административните процеси при експедиция на готовата продукция от бетоновите възли и автомобилните везни