ExpdDiary software

ExpdDiary предоставя възможност на потребителя да създава или модифицира така наречените експедиционни документи, в това число експедиционна бележка, технологичен протокол, резюме на дозирането и декларация за съответствие. Тези документи свързват данните от SmartDoser за конкретен голям дозиращ цикъл с конкретен получател на произведения продукт. В своята съвокупност, документите изграждат производствен архив на машината, който завинаги се съхранява в сървъра за данни и е надежден източник на технологична и търговска информация.
Съставянето на експедиционните документи е отговорност на потребителя на приложението, който може да бъде както операторът на машината за производство на бетон, така и специално длъжностно леце – експедитор. И в двата случая, тази операция е субективен процес, като достовереността на документите зависи изцяло от съставящия ги експедитор.
Приложенията ExpdDiary и SmartDoser работят върху обща база данни, като поддържат вътрешна TCP-конекция. Това осигурява бързото актуализиране на информацията за статуса на машината и прави възможно съставянето на документите в ExpdDiary да започне непосредственно след финализирането на поръчката. Като правило, двете приложения и сървъра за управление на данните работят върху един и същи хост-компютър /виж лявята част на фигурата/. Възможна е обаче и реализация, при която приложението ExpdDiary се изпълнява на различен от този на SmartDoser хост-компютър, но двата хоста трябва задължително да се намират рамките на една и съща корпоративна LAN /виж дясната част на фигурата/.

SmartDoser(s) network connections