ОСНОВЕН АЛГОРИТЪМ НА SmartDoser

SmartDoser се състои от следните функционални модули:
 • PManager
 • HManager
 • CPanel
 • DoserIFRA
 • DoserCFRA
 • DoserWATER
 • DoserAFRA
 • TransportDevice
 • ShiberDevice
 • PlantMixer

Всеки от софтуерните мадули на SmartDoser е относително самостоятелен и си има собствен алгоритъм на работа, чрез който се контролира съотвентното субординирано устройство. Общата синхронизация и управление на дозиращия процес се осъществява от PManager, който определя работния режим на всички останали, следи за авариини ситуации и може да прекратява и възстановява работата на цялата система при необходимост. В ръчен работен режим операторът управлява отделните функционални устройства чрез CPanel, но в автоматичните работни режими SmartDoser ограничава частично или напълно тази възможност. Операторът винаги може да понижи ранга на работния режим и по този начин да си върне контрола върху отделни части на системата. При възникване на аварийни ситуации PManager автоматично спира дозирането и в някои случаи може да превключи работния режим към Ръчен.
Аналогично на цикличния характер на функционирането на PManager, всяка функционална част работи по подобен алгоритъм, в който могат да се определят различни състояния – Старт, Работно, Стоп, Изпълнено и т.н. Преминаването от едно състояние към друго се извършва по команда от оператора или от PManager. При смяна на работния режим всички устройства се поставят принудително в състояние Готовност.

Нека представим редът на включване и привеждане на SmartDoser в работно състояние.

Препоръчителен ред на включване:

 1. Операторът включва PC (personal computer) и изчаква около минута за стартиране на операционната система Windows 10;
 2. Операторът включва захранването на хардуерния шкаф на машината /главния елктически шалтер/;
 3. Операторът стартира приложението SmartDoser и изчаква около 5-10 сек за установяване на комуникация със сървърите за данни и за управление на хардуерните контролери. Върху монитора на PC се визуализира CPanel (control panel) в режим “full screen”;
 4. Операторът включва “оперативно напрежение” чрез съответния бутон от контролния панел;
 5. Операторът включва компресора и водна помпа (ако има такава) и изчаква установяването на номинално налягане в пневматичната и водоснабдителната система, с което SmartDoser е готов за работа;

След включването на оперативното напрежение SmartDoser застава в Ръчен работен режим и поставя всички устройства в състояние Готовност. Операторът може да промени работния режим до Полуавтоматичен или Автоматичен като използва съответните бутони от контролния панел - всеки работен режим се визуализира чрез подходяща икона

Работни режими: